Obchodní podmínky

Objednávky

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny SCP SHOP s.r.o. jsou závazné.
 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi výslovně souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři jako dodací adresa.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, až po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 • Vyplněním závazné emailové objednávky v rámci internetové prodejny SCP SHOP s.r.o., kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Jakékoliv informace Vám rádi poskytneme na tel.číslech a e-adresách :


GSM:  00420 608 654 800, 608 654 154

nebo emailu info@aquadom.cz

 • Je -li u nabízeného zboží uvedena cena 1,- Kč s DPH, zboží není prodejné, k prodeji se připravuje, nebo má pouze informační charakter, nelze jej tedy za tuto cenu po prodávajícím jakkoliv vymáhat.
 • U zboží na objednávku a zejména u zboží nad 10.000,-Kč bez DPH může prodávající požadovat po kupujícím kauci ve výši 25 % z ceny objednávaného výrobku.Neodebráním tohoto zboží kupujícím,propadá kauce ve prospěch prodávajícího.
 • Zboží je do úplného zaplacení majetkem prodávajícího

Ceny a slevy

 • Všechny ceny jsou vč.21 % DPH.Na zboží,které je v akci nebo výprodeji není možné uplatňovat slevu za předešlý nákup

Přeprava NADROZMĚR

 • Veškeré takto ozn.zboží zasíláme našim klientům za následujících podmínek :
 • Veškeré zboží těžší 50 Kg nebo u kterých je součet všech 3 stran delší jak 300 cm zasíláme idividuálně po písemné - elektronické dohodě s kupujícím a to dle místa odběru a vzdálenosti.

Dodání zboží

 • Dodání zboží bude realizováno dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů u zboží skladem, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší o 7 dnů.U objednávek na zakázku se zálohou od kupujícího je možné stanovenou dodací lhůtu prodloužit až o 8 týdnů.Prodávající má právo objednané kupujícím zboží sprostředkovat pro třetí stranu-dodavatele.Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje termín převzetí předmětu přepravcem na uvedenou adresu kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu)-slouží i jako záruční list, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list(jen u některého zboží).

Přeprava objednaného zboží:

 • Pro doručení vaší zásilky využíváme služeb GLS,PPL a TOPTRANS (obchodní balíky) .
 • Osobní odběr ze skladu v Praze 9,platí pouze pro bazénové technologie,přípravky,hračky a doplňky do bazénů

Poštovné - dobírkou:

Zásilka : poštovné 139,- Kč

 • Zásilka nad 7000,- Kč : poštovné ZDARMA ,vyjma některých skleněných akvárií,větších fontán a jiných technologií,nadrozměrů a výrobků těžších 50 Kg nebo u kterých je součet všech 3 stran delší jak 300 cm označených,u těchto produktů se stanovuje přepravné vždy po dohodě s kupujícím
 • Přeprava bazénové chemie nad 30 Kg v tekutém nebo kapalném skupenství 199,-Kč s DPH,dobírka 20,- Kč.

Při platbě převodem na náš účet:

 • Zásilka do 7000,- : poštovné 104,- Kč,
 • Zásilka na dobírku nepřesahující váhu 20 g je odesílána za 84,-Kč vč.DPH
 • Balné je u všech zásilek ZDARMA. Poštovné u větších zásilek se vypočítává z místa vyskladnění.
 • Vážení zákazníci - platby předem nepreferujeme,děkujeme za pochopení.

Záruční doba

 • Na prodávané zboží je poskytována zákonem stanovená záruční lhůta 2 roky. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Vámi zakoupeného zboží. Nezapomeňte si prosím uchovat fakturu a pokud je přiložen, i záruční list (jen u některého zboží). Pokud je zboží v opravě, prodlužuje se vám automaticky o tuto dobu záruční doba.U produktů s 50-ti procentní slevou jsou přípustné opravované části výrobku v rámci záruční opravy,zboží vystavované na prodejnách.Záruční lhůta tímto zůstává nezměněna.

Odstoupení od kupní smlouvy za strany kupujícího (vrácení zboží)

 • Kupující bez IČ (fyzická osoba-nepodnikatel) má právo v souladu s občanským zákoníkem   č. 89/2012 Sb. odstoupit od kupní smlouvy a to do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Kupující o tomto kroku informuje neprodleně prodávajícího e-mailem nebo využije vzorového formuláře ve výše uvedené lhůtě. V případě odeslání poštou platí lhůta pro den odeslání nikoliv doručení prodávajícímu. Prodávající je povinen bezodkladně kupujícímu potvrdit přijetí oznámení o odstoupení smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a kupující je povinen odeslat nepoškozené, nepoužité zboží nejlépe v původních obalech, s veškerými doklady, zpět na výše uvedenou adresu a to na vlastní náklady a to i v případě, že zboží pro svou povahu nemůže být odesláno obvyklou poštovní cestou ve lhůtě 14 dní od odstoupení od smlouvy.Není li takovýto postup ze strany kupujícího možný,přepravu zajistí prodávající na skutečné náklady kupujícího.V případě, kdy dojde k poškození zboží kupujícím má prodávající právo na úhradu škody a má právo zkrátit částku, kterou je povinen kupujícímu vrátit. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nedochází ke zrušení kupní smlouvy a tím k vypořádání vzájemných vztahů. Zboží takto poslané bude obratem vráceno na náklady kupujícího zpět. Zboží odeslané zpět na dobírku nebude přijato.
 • Prodávající je v případě odstoupení od smlouvy kupujícím povinen vrátit zákazníkovi uhrazenou částku, včetně ceny za dopravu nebo poštovné ůčtované při dodání. V tomto případě bude zákazníkovi vystaven tzv. opravný daňový doklad, který mu bude odeslán, ten potvrdí svým podpisem a datem, kdy doklad přijal a odešle ho zpět na adresu uvedenou výše. Finanční obnos bude zákazníkovi poslán na bankovní účet, který pro tento účel poskytne prodávajícímu, do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Pokud ovšem kupující v této lhůtě nevrátí zboží nebo neprokáže dokladem, že zboží již odeslal, má prodávající právo vrátit peníze až po obdržení vráceného zboží.
 • Od kupní smlouvy nelze odstoupit v těchto případech:u zboží upraveného na přání a atypů

 

Odstoupení od návrhu kupní smlouvy (objednávky) ze strany prodávajícího

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: Zboží se již nevyrábí (nedodává) nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 30-ti dnů.Pokud kupující odmítne převzít takto objednané zboží bez udání důvodu ve lhůtě 7 kalendářních dnů od data kdy byl kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty - emailu,vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 30-ti % z hodnoty objednaného zboží vč.DPH kupujícím.Splatnost této smluvní pokuty je sjednána na 14 kalendářních dnů.Dodací lhůtu na převzetí zboží lze upravovat pouze se souhlasem obou stran a to prostřednictvím elektronické pošty.

Ochrana osobních dat

 • Provozovatel internetového obchodu SCP SHOP s.r.o., prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.
 • Závěrečná ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
 • Ve všech případech se obchodní podmínky řídí občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

 

Reklamační řád

 • Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat přepravce. Prodávajícího je povinen informovat nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.
 • Vznikne-li viditelná škoda při přepravě zboží,má povinost kupující s přepravcem o tomto poškození sepsat písemný záznam nebo zásilku odmítnout z důvodu poškození zásilky ze strany dopravce a kupující oznámí tuto skutečnost prodávajícímu.
 • Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu – osobně, telefonicky, emailem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.Zboží k reklamaci nezasílejte do sídla společnosti,pokyny k odeslání nebo převzetí zboží naším kurýrem Vám budou sděleny naším pracovníkem nebo si rovnou zažádejte o

 • Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout zejména v následujících případech:

 

 • Zboží bylo poškozeno při přepravě, kupující si je nepřekontroloval či neinformoval o této skutečnosti přepravce a prodejce (v případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu, je kupující oprávněn odmítnout převzetí).
 • Pokud dojde k porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
 • Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze.
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci.
 • Zboží bylo poškozeno živly.
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
 • Zboží bylo poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

 

V případě zjištění výrobní vady a pokud bude závada opravitelná, má výrobce právo na opravu zboží. Pokud závada opravitelná nebude, máte možnost:

 • Nárokovat nové identické zboží.
 • Odstoupit od smlouvy a v tom případě vám vrátíme vaše peníze zpět.
 • Pokud si zákazník zvolil osobní odběr je povinen si zboží zkontrolovat při převzetí.
 • Záruční doba poskytovaná při prodeji zboží činí všeobecně 24 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak.
 • Reklamované zboží zaslané na adresu výdejního skladu a servisu dobírkou nebude přijato.

Ceník nadrozměr - ČR

Provozovatel :

SCP SHOP s.r.o.,Neumannova 1453/28, 150 00 - PRAHA 5,IČO: 241 86 996  DIČ: CZ 241 86 996

TOPlist
                     
 

Copyright © 2011 - 2016 SCP Shop s.r.o.Created by Jiri Dusek